Courses

Tilak Maharashtra Vidyapith, Pune (TMV)

BCA
BA
BCOM
MA
MCOM

National Institute of Open Schooling (NIOS) (GOI)

Direct 10th (SSC) Exam
       १ ली ते १० वी पर्यंत‌ कोणत्याही वर्गातुन शाळा सोडुन दिली असेल तरी डायरेक्ट इ.१०वी परिक्षेत बसता येते

Maharashtra State Education Board, Pune

11th Vocational (Computer Technology)
12th Vocational (Computer Technology)
      यामध्ये ११वी व १२वी ला ३-३ विषय काँम्प्युटरचे असल्याने काँम्प्युटर विषयात २ वर्षात विद्यार्थी निश्नात               होतो व स्वत: व्यवसाय अगर नोकरीस पात्र होतो